ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗವಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗವಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

Wednesday, September 11th, 2013

  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕೆಲವು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾಮಠ, ಗೂಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ, ಕೈದಾಳದ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ, ಹೆತ್ತೇನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿದೇವಸ್ಥಾನ, ಚಿಕ್ಕಸಾರಂಗಿಯ ಶ್ರೀ ತೋಪಿನರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಗವಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ-ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೂಳೂರು ಹೋಬ್ಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗವಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಮಕೂರು ನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು […]

Read More

Namadha Chilume

Namadha Chilume

Saturday, September 7th, 2013

Is one of the historical place which has a small Streak of water flowing, it is said that this streak of water is  flowing from Threthra yuga it is said in history that during Rama – sitha vanavasa, Sitha was thirsty to quench her thirst Rama aimed a arrow to a Rock from which water […]

Read More

Goravanahalli Mahalakshmi Temple

Goravanahalli Mahalakshmi Temple

Saturday, September 7th, 2013

About 30Km from Tumkur in Koratagere taluk there is a famous Lakshmi Temple whose idol is said to be self originated , there will be special poojas which will be performed on fridays.

Read More

Siddhaganga

Siddhaganga

Saturday, September 7th, 2013

A famous centre for pilgrimage, Siddhaganga has a temple dedicated to Siddhalingeshwara on a hill-rock which is held in high esteem by devotees.  At the entrance of this temple six shrines can be seen.  Near this temple, amidst scenic  surroundings, stands a Veerashaiva Matha.  The Matha feeds thousands of students and pilgrims daily.  This is […]

Read More

Sira

Sira

Saturday, September 7th, 2013

About 50 kms from Tumkur, Sira was founded by Rangappa Naik. Later, Sira was Conquered by Ranadullah Khan, a general in Bijapur army.  After the conquest, Malik Hussain was appointed Sira’s Governor. After the Bijapur kingdom fell to Aurangzeb,  Dilawar Khan was appointed governor of Sira.  He then built a fine palace here which is […]

Read More

Turuvekere

Turuvekere

Saturday, September 7th, 2013

About 12 Km, South of the Banasandra railway station.  Turuvekere was once an ‘Agrahara’ or ‘Rent Free Village’ granted to scholarly brahmins in the 13th century A.D. Turuvekere boasts of many fine Hoysala temples. The temple of Channakeshava is one of them. It was built by Mahadandanayaka Somanna who also built the famous Somnathpur temple. […]

Read More

Yadiyur

Yadiyur

Saturday, September 7th, 2013

Yadiyur was the home of a famous Veerashaiva spiritual teacher and author, Totada Siddhalinga.  His samadhi stands today in the Siddhalingeswara temple which is built in Dravidian style.  This temple has a Ratha (Procession car) with six stone wheels.  A car festival takes place annually in March-April and lasts a fortnight.  This is a pilgrimage […]

Read More

Sibi

Sibi

Saturday, September 7th, 2013

Situated on the Tumkur Sira Road at distance of 30 kms from Tumkur, this village contains a beautiful temple of Narasimha.  The terrakota and frescoes of this temple are of 18th century. How to reach? Tumkur is the nearest railway station from where buses are available to Sibi.

Read More

Channarayana Durga

Channarayana Durga

Saturday, September 7th, 2013

Situated at a height of 3734 feet, Channarayana Durga was strategic fortress during , medieval times and many battles were fought for its possession.   The fort was originally built by Channapa Gouda in the 17th century, a feudal lord from Madhugiri. Later the fort fell into the hands of the Mysore king and also the […]

Read More

Devarayana Durga

Devarayana Durga

Saturday, September 7th, 2013

Situated amidst hill and dense forests, Devarayana Durga  seems as though it has stepped right out of a picture postcard. In the hilly terrain of Devarayana Durga, are various holy spots like the temples of Durga (Fort) Narasimha built by Mysore rulers in the Dravidian style of architecture, the Sanjivaraya temple dedicated to Hanuman and […]

Read More